Prowadzenie kadr

Prowadzenie kadr

Nasze biuro księgowe zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów do spraw kadr i płac, którzy zajmują się kompleksowym prowadzeniem spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Przygotowujemy umowy o pracę, umowy cywilnoprawne oraz ich wypowiedzenia, a także świadectwa pracy i zaświadczenia na prośbę pracowników. Przy pomocy programu Optima Kadry nasi specjaliści opracowują comiesięczne listy płac, jak również prowadzą ewidencję nieobecności pracowniczych m.in. zwolnienia chorobowe, urlopy pracownicze, monitorują poprawność rozliczania czasu pracy. Kontrolowana jest także poprawność sporządzanych przez pracodawców grafików. Dział kadr prowadzi akta osobowe pracowników monitorując i koordynując ich poprawność, pilnuje wykonywania obowiązkowych badań lekarskich, szkoleń BHP oraz bieżącego uzupełniania koniecznych dokumentów. Przygotowuje i składa w imieniu klientów deklaracje ZUS oraz roczne deklaracje podatkowe.

Na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa może załatwić w imieniu klienta wiele uciążliwych i czasochłonnych spraw w ZUS. Na życzenie klienta reprezentujemy go podczas ewentualnych kontroli z ZUS, PIP i US.

Dlaczego warto prowadzić kadry z iKsięgi?

Odciążymy Cię z trudu prowadzenia kadr i płac, przy pomocy nowoczesnych narzędzi przypilnujemy za Ciebie terminowego wykonania obowiązków nakładanych przez prawo pracy.

Skonstruuj własną obsługę księgową:

Skontaktuj się z nami