Wypełnianie wniosków

Wypełnianie wniosków

Przygotowujemy dokumentację księgową i finansową potrzebną do złożenia wniosków kredytowych. Przygotowujemy również wnioski o dotacje, subwencje, zwolnienia z podatków, czy dofinansowania z PFRON. Na bieżąco śledzimy programy pomocowe i inwestycyjne dla przedsiębiorców i sugerujemy naszym klientom składanie stosownych aplikacji.

Dlaczego warto skorzystać z usługi wypełniania wniosków z iKsięgi?

Możesz za naszym pośrednictwem otrzymać dodatkowe finansowanie na potrzeby realizacji Twoich celów biznesowych. Porady księgowe jak uzyskać dofinansowanie otrzymasz zarówno on-line jak i w formie tradycyjnej.

Skonstruuj własną obsługę księgową:

Skontaktuj się z nami