Sprawozdania roczne

Sprawozdania roczne

Na zlecenie klientów, w ramach naszych usług księgowych, przygotowujemy bilans roczny, rachunek zysków i strat, sprawozdanie zarządu, uchwały zgromadzenia wspólników. Dokumenty przesyłamy w formie umożliwiającej złożenie pod nim kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego oraz wysłanie ich elektronicznie do odpowiednich instytucji, z dopilnowaniem obowiązujących terminów.

Dlaczego warto skorzystać z modułu sprawozdania roczne z iKsięgi?

Otrzymasz przejrzyste i rzetelne podsumowanie wyników pracy całego roku swojej firmy. Dzięki połączeniu księgowości online i tradycyjnej podsumujesz efektywność swojego biznesu w wygodny dla Ciebie sposób.

Skonstruuj własną obsługę księgową:

Skontaktuj się z nami