Windykacja

Windykacja

Monitorujemy rozrachunki z kontrahentami. Prowadzimy windykację w systemie MTLS (mail, telefon, list,sąd). Wszystkie przypadki staramy się rozwiązać w drodze mediacji, aby ustalić akceptowalny dla obu stron scenariusz spłaty długu. W sytuacji gdy polubowna windykacja należności nie jest możliwa do przeprowadzenia przygotowujemy kompletną dokumentację potrzebną do windykacji sądowej.

Dlaczego warto prowadzić windykację z iKsięgi?

Pomożemy Twojej firmie utrzymać płynność finansową poprzez skuteczne windykowanie należności.

Skonstruuj własną obsługę księgową:

Skontaktuj się z nami